ست مدیریتی سالنامه دار ۹۷


ست مدیریتی سالنامه دار ۹۷

ست مدیریتی بهمراه سالنامه ۹۶ بهمراه جعبه نفیس کادویی این ست ها در چهار تیپ ۱ / ۲ / ۳ / ۴ عرضه می گردد .ست ها بهمراه خودکار و روان نویس و جای کارت و پاور بانک عرضه می گردد که این چیدمان در مدل های مختلف شامل تغییرات می باشد.

ست مدیریتی سالنامه دار 96 هدیه نفیس مدیریتی ست هدیه مدیریتی

کد ۱ست مدیریتی سالنامه دار 96 هدیه نفیس مدیریتی ست هدیه مدیریتی

کد ۲

ست مدیریتی سالنامه دار 96 هدیه نفیس مدیریتی ست هدیه مدیریتی

کد ۳ست مدیریتی سالنامه دار 96 هدیه نفیس مدیریتی ست هدیه مدیریتی

کد ۴